Nabava

Pana WINDOWS d.o.o.

DATUM OBJAVE

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

NABAVA BR. 1/2017

Nabava za projekt: “Razvoj novog proizvoda upotrebom inovativnih materijala i proizvodnih tehnika te poboljšanje tehnoloških procesa kroz provedbu industrijskog istraživanja poduzeća Pana Stolarija d.o.o.”

DZN-usluge upravljanja projektom
Obavijest o nabavi usluge upravljanja projektom
Prilog 1-razlozi isključenja
Prilog 2-troškovnik
Prilog 3-izjava o integritetu
Prilog 4-izjava o prihvaćanju odredbi DZN
Prilog 5-odluka o odabiru

 

11.05.2017. 1/6/2017
do 14:00 sati
NABAVA BR. 3/2017

Dokumentacija za nadmetanje za “Softver za upravljanje novim strojem za profilaciju krila i štokova”

Obavijest o nabavi – SOFTVER
DZN – softver
Prilog 1-razlozi isključenja
Prilog 2-troškovnik
Prilog 3-tehničke specifikacije
Prilog 4-izjava o integritetu
Prilog 5-izjava o prihvaćanju odredbi DZN
ODLUKA O ODABIRU

 

14.12.2017. 03/1/2018
do 12:00 sati