Kvaliteta

Certifikati

Conformité Européene

CE oznaka pokazuje da proizvod zadovoljava bitnim zahtjevima sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, zaštite imovine, zaštite okoliša te zaštite javnog interesa, propisanim EU smjernicama. Stavljanjem te oznake na proizvod proizvođač jamči da je prošao sve propisane postupke dokazivanja sukladnosti  kvalitete prema tehničkim normama i važećim zakonskim propisima.

Certifikati o laboratorijskom ispitivanju

Svi masivni podovi iz hrasta su atestirani certifikatom kvalitete koji garantira da su proizvedeni u Pani Hrvatska te da udovoljavaju svim zahtjevima standarda prema normi  HRN EN 14342:2008. Svi prozori su inicijalno atestirani u ovlaštenim laboratorijima za ispitivanje svojstava prozora prema normi HR EN 14351-1:2010  kod ovlaštenih laboratorija  IFT Rosenheim i Euroinspekt-Drvokontrola, te tvorničkom kontrolom potvrđuju sukladnost tehničkoj dokumentaciji i propisanom tehnološkom postupku.

Dozvola Ministarstva kulture za izvođenje stolarskih radova na nepokretnom kulturnom dobru

Usmjerenost prirodnim materijalima, te posjedovanje odgovarajućih tehnoloških i stručnih kapacitete Pane Stolarije d.o.o. za zadovoljavanje različitih zahtjeva Ureda za zaštitu spomenika kulture, rezultirali su posjedovanjem Dozvole Ministarstva kulture za izvođenje stolarskih radova na nepokretnim kulturnim dobrima.

Energetska učinkovitost i smanjenje emisije Co2

Naši drveni i drvo-aluminijski prozori predstavljaju napredna rješenja za povećanje energetske učinkovitosti u zgradama. Upotrebom prirodnih i ekološki prihvatljivih materijala u proizvodnji, neosporno pridonosimo smanjenju potrošnje energije i emisije CO2  te održivom razvoju i zaštiti okoliša.

Zatvoreni biološki ciklus

U našem svakodnevnom radu poštujemo principe održivog razvoja. Materijali koje upotrebljavamo u proizvodnji  su 100% ekološki, drvo dolazi iz kontroliranog izvora gospodarenja šumama, certificiranog FSC certifikatom. Sav drvni otpad koji ostaje nakon procesa proizvodnje koristimo za proizvodnju toplinske energije za grijanje pogona i za tehnološke procese.