Poslovna filozofija

Ulaganjem u nove tehnologije i znanje naših radnika u našim pogonima stvaramo proizvode koji prate trendove na tržištu, ali koji istodobno pružaju kvalitetu na koju se kupci uvijek mogu osloniti.

Kontinuirani rad na razvoju novih proizvoda određen je usmjerenošću ka inovativnim i indivudualnim rješenjima koje razvijamo u suradnji sa arhitektima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Naš cilj su proizvodi veće dodane vrijednosti te prepoznatljivosti našeg rada i proizvoda na tržištu. U svakodnevnom radu rukovodimo se principima ekologije i održivog razvoja.

Svjesni velike odogovornosti za buduće naraštaje u našem svakodnevnom radu se rukovodimo principima održivosti. Materijali koje upotrebljavamo u proizvodnji prozora, vrata i podova su u potpunosti ekološki i 100% reciklirajući, a sav drveni otpad koji nastaje u toku procesa proizvodnje ponovno upotrebljavamo kao energent za grijanje radnih prostora i pogon sušarskih kapaciteta.