Briketi

Drveni briketi

Karakteristike

Sušeni drveni otpad  koji je nastao u procesu prerade drva u gotove proizvode, koristimo za proizvodnju  drvenih briketa. Drveni briket je  suvremeni  i ekološki prihvatljiv ogrjevni materijal  koji se dobiva prešanjem, bez dodavanja vezivnih sredstava . Svojstvo prirodnog vezivnog sredstva  preuzima lignin, koji je sastavni dio drveta. Količina ugljičnog dioksida koji se oslobađa izgaranjem briketa je ista kao i količina  prilikom rasta drveta, stoga su drveni briketi  CO2 neutralni nosači energije jer pri proizvodnji, transportu i eksploataciji  stvaraju zanemarive količine CO2.

Primjena

Osim za loženje u kaminima, drveni briket se može koristiti kao ogrjevno sredstvo u pećima sa toplinskim izmjenjivačem, poluautomatskim centralnim toplinskim kotlovima ili potpuno automatiziranim centralnim toplinskim kotlovima sa usisnim ili pužnim pogonskim sustavom.

Skladištenje

Drveni briket je komprimiran pa ne zahtijeva puno prostora za pohranu,  međutim s obzirom da ima  higroskopna svojstva,  potrebno  ga je skladištiti u suhom prostoru.

Tehničke karakteristike

Oblik ø 80, puni
Mjere dužina do 300 mm
Pakiranje kutije 10 i 20 kg
Sadržaj pepela 0,4
Sadržaj sumpora 0,006
Ogrijevna vrijednost 18490 kJ/kg